Proces

Każde zlecenie jest dla nas odrębnym procesem, który rozpoczyna się gdy Klient prosi o ofertę, a kończy, gdy odbiera gotowy produkt.

Nasz procesowy system zarządzania oparty jest na zintegrowanym systemie informatycznym, który w jednym środowisku umożliwia kalkulowanie ofert, przyjmowanie i koordynację realizacji zleceń, planowanie ich produkcji na poszczególnych maszynach, przydzielanie szczegółowych zadań konkretnym współpracownikom, obsługę logistyczną i fakturowanie.

Kalkulacja i Oferta

W ślad za zapytaniem ofertowym, które najchętniej przyjmujemy emailem, nasz Specjalista ds. Marketingu sporządza w systemie kalkulację, na podstawie której generuje ofertę, którą wysyła emailem do Klienta.

Ustalenie terminu realizacji

Gdy Klient akceptuje ofertę w zakresie ceny nasz Specjalista ds. Marketingu ustala z Nim termin przesłania plików z projektem graficznym i termin akceptacji obrazu projektu graficznego po zrastrowaniu. Następnie przekazuje to ustalenie naszemu Dyrektorowi Produkcji, który zazwyczaj w ciągu 30 minut sprawdza w planie produkcji kiedy może wydrukować i oprawić zlecenie, a następnie zwraca propozycję Specjaliście ds. Marketingu, który przekazuje ją Klientowi.

Przyjęcie zlecenia

Po ustaleniu ceny i terminów Specjalista ds. Marketingu przekształca kalkulację w zlecenie i generuje z niego email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, które przesyła do Klienta z prośbą o wnikliwe sprawdzenie i ostateczne potwierdzenie zwrotne. W przypadku większych zleceń stosujemy formę pisemnej umowy o wykonanie dzieła.

Przygotowanie produkcji

Po pojawieniu się nowego zlecenia Kierownik Produkcji planuje czas realizacji poszczególnych obróbek niezbędnych do jego wykonania w planach produkcji, a także podejmuje szereg decyzji technologicznych, by zoptymalizować druk i obróbkę introligatorską.

Pre-Press – przygotowanie do druku

Po przesłaniu plików z projektem graficznym nasz Operator CtP sprawdza projekt pod kątem zgodności z parametrami zlecenia i prawidłowości przygotowania do druku offsetowego. Jeżeli ujawnia błędy, to informuje o tym Specjalistę ds. Marketingu, który przesyła Klientowi emailem raport ze sprawdzenia z wyszczególnieniem błędów. Jeżeli błędy są niekrytyczne lub ich nie ma, to Operator CtP rastruje obraz projektu i udostępnia go Klientowi do akceptacji. Dopiero akceptacja obrazu po zrastrowaniu uwalnia faktyczne naświetlenie płyt CtP, czyli form drukowych. Naświetlenie polega na wypaleniu rozbitego na cztery podstawowe kolory obrazu projektu na pokrytych światłoczułą emulsją aluminiowych płytach.

Press – druk

Następnie w procesie druku nasze najnowocześniejsze na świecie maszyny drukujące sterowane przez naszych Maszynistów przenoszą (ang. offset) obraz projektu odwzorowany na płytach na kolejne arkusze papieru. Natężenie barw oraz precyzja dopasowania odbitek czterech kolejnych kolorów są sterowane przez specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie, które zapewniają powtarzalność i zgodność z projektem.

Post-press – introligatornia

Zadrukowane w ten sposób arkusze są następnie poddawane ewentualnemu uszlachetnianiu, by w końcu trafić w ręce naszych doświadczonych Introligatorów, którzy przy użyciu nowoczesnych maszyn poddają je odpowiednim obróbkom – w zależności od rodzaju produktu końcowego - rozcinają, obcinają, składają, szyją i/lub oklejają, a na końcu pakują.

Logistyka

Ekipa naszych Logistyków w zależności od życzenia Klienta wydaje gotowe produkty na miejscu, wysyła je kurierem, bądź zawozi naszym transportem do Klienta.